Základní pojmy GDPR

Co jsou to osobní údaje?

Osobními údaji jsou takové informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě.
Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, datum narození, fakturační a doručovací adresa nebo login k uživatelskému účtu.
Zvláštní kategorii osobních údajů pak tvoří citlivé osobní údaje. Mezi citlivé údaje patří například informace o Vašem zdravotním stavu.

Kdo je správce?

Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. V našem případě si kupujte zboží přes e-shop provozovaný Správcem. E-shop slouží jako platforma pro uskutečnění prodeje zboží, když prodávajícím je Správce. Tedy tento subjekt je správce vašich osobních údajů.

Kdo je zpracovatel?

Zpracovatel je ten, komu jako správce předá Vaše osobní údaje a kdo s nimi v souladu s udělenými pokyny dále nakládá na základě smlouvy nebo zákona. Jedná se například o obchodní partnery, typicky externí marketingové agentury, kteří jménem eshopu zasílají obchodní a marketingová sdělení.
Abychom si byli jisti, že je s vašimi osobními údaji nakládáno v souladu s platnou legislativou a je jim poskytováno dostatečné zabezpečení, uzavřeli jsme se zpracovatelem písemnou smlouvou o zpracování osobních údajů.


*pozn.

Toto je asi jen jeden pohled a chybí určitě pár pojmů.